Queue, Quo Vadis?

Die Franse burokrasie is glo iets verskrikliks, so het ek iewers gelees. Suid-Afrikaanse burgers kan deesdae saam met Marita van der Vyfer hulle oë oor hierdie fenomeen rol.

Die burokrasie vier hooggety noudat COVID- regulasies afgeforseer word.

Bo en behalwe die feit dat die besigheidsure gekrimp het, is daar minder personeel aan diens en helaas ook minder diens.

Die beheervrate bereik nie versadigingspunt nie.

Hoe laer die amp, hoe meer gebiedend die amptenaar.

Die openbare sektor se mag neem toe en daarmee saam die gepeupel se gevoel van algehele magteloosheid.

Dit tas mens se waardigheid aan om anderhalf uur buite die voordeur – en dít nogal op ‘n merker – te bly staan totdat dit jou beurt is om binne die vertrek te wag.

2 thoughts on “Queue, Quo Vadis?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s