1996: Lettie

“Kom ry saam!” , nooi my kollegas hartlik.  Jy het tog ook kliënte op Oudtshoorn.

Ek wil nog wik en weeg maar swig later voor die versoeking en sit saam af Oudtshoorn toe vir die twee dae.  Daar hang ek doelloos rond, want dit is in werklikheid nie my kliënt nie, maar die blootstelling doen my goed  (of nie!)

Ons eet die middag in die Spur en koop vleispakkies want die een sammajoor het ons vir ‘n braai by sy huis genooi.  Skouerskuur-met-die-kliënt-tyd.

Na ‘n hoogs verveelde feitesending in die namiddag, sien ons uit na die braai.  Met die uitsondering van die sammajoor is almal wat hand-in-die-sak om die braaivleisvuur staan vreemd.  Daar is ‘n oor en weer voorstellery.

“Letty-Ann.  Noem hulle jou Letty-Ann?”

“Ja, ek weet dis ‘n mondvol, maar laat ek jou nou eers die storie vertel.  Jy sien, my ouma was eintlik Aletta Jacoba. Maar sy het haar naam “Letty” gespel.  En my tannie wou haar oudste dogter nie Letty doop nie, want-het sy gereken,-Lettie is ons ‘char’ se naam. My niggie heet toe Linette.  Maar my tweelingsussie is na my ma se ma, Joan May, vernoem.  En my ma is Ann.  En my ma reken toe sy sal haar skoonma moet vernoem, maar op so ‘n manier dat dit darem by Joan May sal pas. Vandaar my Letty Ann.”

Ek is nog besig met die lang relaas oor hoekom ek juis voluit “Letty-Ann” moet wees, toe daag die sammajoor se vrou daar op.

En wat is jou naam, wil ek uitgelate weet?

“Lettie”, antwoord sy niksvermoedend, “maar my vriende noem my Alet.” Ek het lanklaas ‘n span so ingetoë rondom ‘n braaivleisvuur gesien, maar oppad terug, daar waar g’n kliënt in sig was nie, het hulle die hele pad gerunnik, gestotter en geproes van die lag

2 thoughts on “1996: Lettie

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s