1963 Die Onmoontlike Tweeling

Hailey Mills het in die sestigerjare in “The Parent Trap” gespeel.  Dit het in die hobbelrige inryteater gedraai en ons gesin is een Saterdag soontoe.

Wat dit besonders gemaak het is dat Hailey albei die rolle van ‘n identiese tweeling vertolk het…iets waarmee ons kon identifiseer!

Die fliek was ‘n wenner.  Hailey en haar suster het nooit van mekaar se bestaan geweet nie.  Hulle ouers is kleintyd geskei.  Die een suster  het by die pa en die ander een by die ma grootgeword.  Vakansietye het hulle uitgeruil.  In die proses het hulle mekaar nooit ontmoet nie.  Tot eendag op ‘n Jumboree…’n veldkamp vir Girl Guides.

Hulle kon hulle oë nie glo toe hulle mekaar die eerste keer ontmoet en die ooglopende ooreenkoms sien nie.  Hulle sit toe een-en een bymekaar;  kry die blink idee  om plekke om te ruil – want die gras anderkant die draad is mos groener.  Die een wat by hulle pa gebly het ,het toe by hulle ma gaan woon en andersom.

Die volgende oggend het ons twee Stellenbosse sub A’tjies die tasse (waarop ons name was) plegtig omgeruil en na mekaar se klasse gestap.  In Bloemhof Laerskool het hulle in beginsel nie tweelinge in dieselfde klas geplaas nie.

Ons het die goeie gewoonte gehad om mekaar op hoogte te hou van wat alles in mekaar se klasse gebeur het.  Soveel so dat ons mekaar se rympies, Bybelversies en klasmaats goed geken het.

Wat Joanie nie vir my vertel het nie, is dat sy langs Corrie Brits, ‘n rooikopseuntjie wat aan ons albei welbekend (en onbemind) was, gesit het.  Sy het ook nagelaat om te sê dat, as niemand die antwoorde in die klas volunteer nie, die juffrou altyd eerste vir haar vra!

Na ‘n paar benoude oomblikke op Joanie se klasmat het my juffrou Burmeister  my uit die verknorsing kom red.  Sy het dringend aan juffrou Pienaar  se klasdeur kom klop.  Toe juffrou Pienaar die deur oopmaak, staan ‘n bedremmelde Joanie aan die hand van juffrou Burmeister.

Sy vertel sy het lont begin ruik het toe sy agterkom, haar Letty-kind sit vandag besonder stil.  Joanie se juffrou Pienaar was gelukkig diplomaties genoeg om nie te noem dat sy onmiddellik agter gekom het haar Joanie-kind is vandag onnatuurlik oningelig nie!

Ons het sigbaar verlig ons tassies terug geruil en na ons eie klaskamers terug gekeer.

So ‘n omruilery het eers op ‘n baie later stadium weer handig te pas gekom…toe ons al op universiteit  was, maar dis ‘n ander storie!

3 thoughts on “1963 Die Onmoontlike Tweeling

  1. Pingback: 1971: DRIE Dates op EEN Aand | Letty-Ann se Ervarings

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s